Tisková zpráva k 25. výročí transplantačního programu u dětí v ČR

Tisková konference k 25. výročí první dětské transplantace v ČR se uskutečnila na transplantační jednotce FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, 19. 6. 2014. Programem konference bylo mimo jiné i slavnostní otevření nově zrekonstruované dětské herny na transplantační jednotce. Návrh a samotnou realizaci zajistil nadační fond Kapka naděje z daru

Netradiční výuka medicíny ve spol. BEZNOSKA s.r.o. se těší velkému zájmu.

První informace o této praktické výuce mediků  byla publikována v časopise ORTOPEDIE č.2/2013. Jako první se této praktické výuky zúčastnili posluchači 1. LF UK v Praze, kteří měli možnost si v rámci volitelného předmětu anatomie a chirurgie vyzkoušet na umělých kostech svojí první operaci totální náhrady kyčelního kloubu. Odborný dohled nad touto výukou měli prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.,

Zahraniční studenti ČVUT ve společnosti Beznoska s.r.o !

Dne 24.10.2013 jsme velice rádi u nás přivítali zahraniční studenty z ČVUT Praha – obor biomechanika. Studenti byli v doprovodu Ing. Patrika Kutílka, Ph.D. z katedry přírodovědných oborů fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Praha a měli jsme dojem, že nás navštívil doslova celý svět. Studenti totiž pocházeli z 12 zemí –Holandsko, Indonésie, Korea, Austrálie, Německo, Slovensko, Venezuela, Etiopie, Kolumbie, Portugalsko,

20. číslo zpravodaje

Nové číslo firemního zpravodaje ve zbrusu novém kabátě bude prvně distribuováno v rámci XIV. Národního kongresu ČSOT. Ve zpravodaji, kromě jiného, naleznete již kompletní odborný program zářijového firemního sympozia na Lipně.