Pevnostní posouzení dříku typ BEZNOSKA TRIO

Každý nový implantát určený pro TEP kyčelního kloubu je během vývoje podroben řadě hodnocení. Velmi důležité je posouzení pevnostních charakteristik. V případě dříku TEP je nutné, aby implantát vyhověl při mechanické zkoušce prováděné podle normy ISO 7206-4.

První zkušenosti s dříkem TEP kyčelního kloubu BEZNOSKA TRIO

Na jaře roku 2010 proběhly na našem pracovišti klinické zkoušky nového dříku, kdy jsme implantovali prvních deset dříku. Vzhledem k tomu, že konstruktéři firmy Beznoska nás průběžně seznamovali s vývojem tohoto dříku a také s námi konsultovali i určité designové a konstrukční prvky, tak jsme mohli sledovat jeho vznik od prvních technických nákresů po konečnou realizaci.

23. Sympozium BEZNOSKA

Ve dnech 9.-11.9 proběhlo ve Wellness Hotelu Frymburk na Lipně v pořadí již 23. Celostátní lékařské sympozium firmy BEZNOSKA. Sympozia se zúčastnilo přes 100 lékařů a 60 sester. Zastoupena byla většina tuzemských ortopedických pracovišť a k nim přibyli hosté ze Slovenska a Ruska.

Změny v traumatologickém sortimentu

Dovolujeme si Vás upozornit na částečné utlumení výrobního programu v oblasti vnitřní osteosyntézy a nitrodřeňového hřebování. S platností od 30. září dochází k redukci traumatologického sortimentu, zejména dlah, šroubů a hřebů.

Nabídka kostního cementu Palacos

Firma BEZNOSKA s.r.o. navázala užší spolupráci s firmou Heraeus CZ s.r.o. v oblasti distribuce kostního cementu. S platností od 1. května 2009 byla uzavřena smlouva o obchodní spolupráci mezi firmou BEZNOSKA s.r.o.