1. místo v soutěži AV AWARDS 2011

 

Soutěž má dále za cíl přiblížit širší odborné veřejnosti soubor nejlepších vývojových projektů, které byly realizovány v uplynulém období, a to včetně obchodních a ekonomických přínosů, které měly pro konkrétní výrobní podniky. Již čtvrtým rokem přihlášené projekty vyhodnocuje Akademie – sbor významných osobností českého strojírenství, technického školství a odborných periodik.

Konečné výsledky soutěže AV ENGINEERING AWARDS 2011 jsou:

  • 1. místo – projekt Částečná náhrada pánve pro onkologicky nemocné pacienty s využitím CT dat konkrétního pacienta, společnost Beznoska s.r.o.
  • 2. místo – projekt Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových robotů a záchranářské techniky, společnost ROBOTSYSTEM, s.r.o.
  • 3. místo – projekt Návrh a detailní konstrukce multifunkčního obráběcího centra Turnmill 2000, společnost TAJMAC – ZPS, a.s.

001127_05_007405 001128_05_007414

 

ČÁSTEČNÁ NÁHRADA PÁNVE PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ PACIENTY S VYUŽITÍM CT DAT KONKRÉTNÍHO PACIENTA

Jedná se o nový individuální výrobek projektovaný na míru dle dat z CT zařízení pro každého konkrétního pacienta.
Zaslaná CT data konkrétního pacienta se u nás zpracovávají v programu 3DimViewer, který umožní segmentaci dat a vytvoření 3D modelu např. pánve v STL formátu. Tento 3D model se importuje do programu Creo Elements/Pro Wildfire 3.0 a programu CatalystEx 4.1, ve kterém se připraví pro 3D tisk na 3D tiskárně Dimension Elite. 3D tiskárna vytváří model z ABS materiálu. Takto vytvořený model je pevný a stabilní. Model se používá pro stanovení a zakreslení místa resekce, kterou určuje ošetřující ortoped. 
V programu Creo Elements/Pro Wildfire 3.0 se odstraní v místech naznačené resekce poškozená kostní tkáň prostým oříznutím. Takto připravený model poslouží k domodelování chybějící kostní tkáně v programu Creo Elements/Pro Wildfire 3.0.
Unikátní je implantát v tom, že je tvořen přímo na míru každého pacienta. Následně to urychluje a hlavně zpřesňuje operační výkon, který je významně šetrnější k pacientům.

001126_05_007396