20. let firmy BEZNOSKA s.r.o.

Při této příležitosti se dne 13. září 2012 v Kladně uskutečnilo setkání přednostů klinik, primářů ortopedických oddělení a členů výboru české ortopedicko – traumatologické společnosti. Patronaci nad setkáním převzal osobně předseda výboru ČSOT – prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA. Přítomni byli též lékaři ze Slovenska. V sídle společnosti BEZNOSKA s.r.o. proběhl i odborný seminář. V úvodu semináře poděkoval pan Stanislav Beznoska ortopedické společnosti a lékařům za to, že to byli právě oni, kteří iniciovali požadavek, aby v Kladně byla podle švýcarské školy AO založena výroba implantátů a nástrojů domácí československé provenience pro osteosyntézu kostí a umělé náhrady.

Více informaci najdete v našem říjnovém bulletinu .