23. Sympozium BEZNOSKA

Během odborného programu sympozia zaznělo celkem 26 přednášek v lékařské sekci a 18 přednášek v sekci sesterské. Každá z nich byla na vysoké odborné úrovni a podnětná byla i následující diskuse. Všechna diskutovaná  témata se setkala s velkým zájmem a dle mínění  účastníků bylo setkání vysoce zdařilé jak po stránce vědecké, tak i společenské a organizační.

Akce nezůstala ani bez povšimnutí médií, když článek o sympoziu otiskly dne 4. října 2010 Zdravotnické noviny – více zde (dokument Adobe PDF)zde.
Podrobné informace o sympoziu včetně všech přednášek přineslo rovněž letošní šesté číslo časopisu Ortopedie – více zde (dokument Adobe PDF)zde.

Firma BEZNOSKA by touto cestou ještě jednou ráda poděkovala všem přednášejícím za jejich zajímavé a inspirativní příspěvky, všem diskutujícím za nové podněty pro zlepšování firemních výrobků a v neposlední řadě i všem ostatním účastníkům za trvalý zájem o ryze českou produkci kvalitních kyčelních a kolenních implantátů.

Již dnes se všichni těšíme na další takto příjemné setkání!

001759_05_011353 001759_05_011353 001759_05_011353 001759_05_011353 001759_05_011353 001759_05_011353 001759_05_011353 001759_05_011353 001759_05_011353