24. Celostátní lékařské sympozium Beznoska s.r.o.

Ve dnech 11. – 13. 9. 2014 se v malebné obci Nesuchyně v hotelu LIONS konalo již 24. celostátní lékařské sympozium. 

Celkem bylo registrováno 170 účastníků, z České republiky se zúčastnilo 61 zástupců, 12 zástupců ze Slovenské republiky a 3 zástupci z Ukrajiny. Staničních sester a instrumentářek se zúčastnilo celkem 38 zástupkyň z celé České republiky.

Pozvání také přijali naši partneři a hosté – MBHH MIKROMED Polsko, ORTHOTRAUM Ukrajina, CeramTec Německo, Heraeus Německo, CEIT Slovensko, Beznoska Slovakia, Léčebné lázně Bohdaneč, Maxdorf, Mladá Fronta.

V pátek dne 12. 9. 2014 v 8:30 byl slavnostně zahájen odborný program jednatelem společnosti Beznoska s.r.o. panem Petrem Milatou. Následně prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. poděkoval za všechna ortopedická pracoviště a panu Stanislavu Beznoskovi za profesionální dlouholetou spolupráci v oblasti ortopedie a traumatologie.

Po slavnostním zahájení začal odborný program lékařské a sesterské sekce. Odborný program lékařské sekce započal blokem přednášek o ALOPLASTICE kyčelního a kolenního kloubu – řídící předsedající prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., druhý blok byl věnován REVIZNÍM SYSTÉMŮM – řídící předsedající prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. a třetí blok ONKOLOGIE řídil prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.  

Sesterská sekce, které předsedala paní Vlasta Donová proběhla ve třech blocích – ALOPLASTIKA, REVIZNÍ SYSTÉMY a VARIA, celkem tedy 11 přednášek. Zakončena byla před slavnostním obědem.  

Po obědě pokračoval odborný program v lékařské sekci blokem VARIA, který řídil prof. MUDr. David Pokorný, CSc., po diskuzi pokračoval v řízení bloku prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. Během přestávek odborného programu probíhaly diskuse a jednání obchodních zástupců naší firmy, partnerů a hostů. 

Závěrečné slovo k ukončení odborného programu pronesl prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. Poděkoval přednášejícím za velmi zajímavé přednášky a pogratuloval k výborným klinickým výsledkům na jejich pracovištích, dále poděkoval firmě Beznoska za profesionální organizaci a všem zúčastněným za aktivní účast.

Účastníci sympozia svými hlasy na anketních listech, které odevzdali k vyhodnocení, rozhodovali o 3 nejlepších přednáškách v lékařské a sesterské sekci.

Závěrem lze konstatovat, že 24. Celostátní lékařské sympozium Beznoska bylo velice úspěšné. Uvedené dlouhodobé výborné klinické výsledky v přednáškách z jednotlivých pracovišť v ČR i v zahraničí to jen potvrzují. Společenský a doprovodný program s velkým zájmen využili všichni účastníci. O úspěšnosti této akce potvrzují doručená poděkování od lékařů a partnerů. 

Ing. Milan Sekerka, vedoucí marketingu

 

https://www.youtube.com/watch?v=NxEvXoGdhEA&index=1&list=UUHub2_nQ1Vk3R2DW3z_EobQ

 

 

FOTOGALERIE

celkovy_pohled_rybnik3