Tisková zpráva k 25. výročí transplantačního programu u dětí v ČR

Tisková konference k 25. výročí první dětské transplantace v ČR se uskutečnila na transplantační jednotce FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, 19. 6. 2014. Programem konference bylo mimo jiné i slavnostní otevření nově zrekonstruované dětské herny na transplantační jednotce. Návrh a samotnou realizaci zajistil nadační fond Kapka naděje z daru společnosti Beznoska s.r.o.  Přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie prof. MUDr. Jan Starý DrSc. a vedoucí lékař Transplantační jednotky HOJ 3 prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. shrnuly 25. leté výsledky práce na klinice, poděkovali sponzorům a prezidentce nadačního fondu Kapka naděje paní Vendule Svobodové.  

Fotogalerie

 

http://www.kapkanadeje.cz/cz/uvod/archiv-aktualit/2014/tiskova-zprava-k-25-vyroci-transplantacniho-programu-u-deti-v-cr_881