Prezident Indické FKCCI ve spol. Beznoska

Po úspěšné indické misi v Bengalúru, které se zúčastnil generální ředitel spol. Beznoska Petr Milata, přijal také pozvání do České Republiky samotný prezident M.C. Dinesh z Federace Karnatakských obchodních a průmyslových komor z Indie. Akci zastřešovala Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade v zástupu vedoucího zahraniční kanceláře Ing. Ivana Kameníka a zástupce České Exportní Banky Ing. Petra Křižana.

Děkujeme za návštěvu!