BASIC

Be part of our family

 • Základní informace

V tomto kurzu získáte základní znalosti týkající se společnosti Beznoska s.r.o. (historie, produkty, způsoby výroby, videa operací atd.).
Osvojíte si základní dovednosti při operaci kyčelních a kolenních náhrad na umělých kostech.

 • Vhodné pro

Kurz je vhodný pro obchodní zástupce, lékaře, zdravotní sestry a studenty lékařských či jiných fakult.

 • Program

 1. Základní informace o společnosti Beznoska s.r.o., jako tradiční výrobce kloubních náhrad a instrumentárií (úvodní přednáška, profil firmy).
 2. Prohlídka s odborným výkladem – výrobní provoz, zkušební laboratoř, výstavní místnost produktů spol. Beznoska s.r.o. od historie až po současnost.
 3. Zkušební operace totální náhrady kyčelního či kolenního kloubu
  -teoretická část – video z operace totální náhrady kloubu
  -praktická část – vlastní zkušební operace s instrumentáriem totální náhrady kolenního či kyčelního kloubu na umělých kostech
 4. Závěr – shrnutí, diskuze, případné dotazy

Program lze upravovat dle zájmu účastníků, popř. kombinovat přímo s další úrovní odborného kurzu (Advanced, Expert).

 • Kde

Kurz bude probíhat v prostorách společnosti Beznoska s.r.o. (Dělnická 2727, Kladno 272 01). Zejména ve výrobní budově a školícím centru.

 • Kdy

Termín kurzu lze sjednat individuálně dle možností. Pro další informace kontaktujte marketing@beznoska.cz

 • Co získáte

Absolvování odborných workshopů společnosti Beznoska s.r.o. se tedy stává důležitou a podpůrnou součástí úspěšné spolupráce.

Po absolvování kurzu získá účastník certifikát o účasti na kurzu Basic společnosti Beznoska s.r.o. a může se tak účastnit dalších úrovní.

 • Kontakt

marketing@beznoska.cz