EXPERT

Become expert in our products

  • Základní informace

V tomto kurzu získáte kompletní znalosti týkající se produktů společnosti Beznoska s.r.o. (revizní a onkologické implantáty).
Osvojíte si komplexní dovednosti při operacích na předem určených klinických pracovištích.

  • Vhodné pro

Kurz je vhodný pro obchodní zástupce, lékaře a zdravotní sestry.

  • Kde

Kurz bude probíhat na předem určeném klinickém pracovišti.

  • Kdy

Termín kurzu lze sjednat individuálně dle možností. Pro další informace kontaktujte marketing@beznoska.cz

  • Co získáte

Absolvování odborných workshopů společnosti Beznoska s.r.o. se tedy stává důležitou a podpůrnou součástí úspěšné spolupráce.

Po absolvování kurzu získá účastník certifikát o účasti na kurzu Expert společnosti Beznoska s.r.o. a získá tak komplexní znalosti týkající se produktů společnosti.

  • Kontakt

marketing@beznoska.cz