Léčebné lázně BOHDANEČ a.s. nabízí možnosti pooperačního léčení

Největší přínos lázeňské léčby pro pacienty po kloubní endoprotéze je především v jeho komplexnosti. Pouze někteří pacienti jsou totiž schopni po takové operaci sami kloub správně a dostatečně rozcvičit. Většina potřebuje následnou péči v podobě rehabilitace. Lázně nabízejí kromě klasické rehabilitace, spočívající v rozcvičování hybnosti a posilování svalstva, i řadu dalších procedur pro pohybový aparát jako celek. Lázeňská léčba po operaci totálních endoprotéz může být klientovi plně uhrazena z rozpočtů zdravotních pojišťoven. Léčba klientů TEP se dělí na 2 typy:

Časná pooperační péče (tzv. přímý překlad pacienta z nemocničního lůžka do lázní, klient je po dobu léčby v pracovní neschopnosti)
DÉLKA POBYTU: 22 dní/21 nocí, hrazený zdravotní pojišťovnou
NÁSTUP: 7. – 10. den po operaci
LÉČBA: V Léčebných lázních Bohdaneč a.s. je těmto pacientům věnována zvýšená pozornost a péče. Denně probíhají vizity lékařů, ošetřovatelská péče je zaměřena na medikaci, pomoc s hygienou, odvoz na procedury, preventivní obvazování dolních končetin. Pacient rovněž postupně začíná s pravidelnou individuální rehabilitací (polohování, protahování, posilování) s dopomocí motodlah, lymfovénu, elektroléčby, masáží a měkkých mobilizačních technik. Vodoléčebné procedury a cvičení v bazénu nastupují v okamžiku, když je jizva po operaci klidná a pacient je zdravotně a kondičně tohoto cvičení schopen.

POSTUP ŽÁDOSTI: Ihned po operaci požádejte svého ošetřujícího lékaře, nebo staniční sestru o vypsání návrhu na lázeňskou péči do LLB.

Pooperační komplexní lázeňská péče (klient přichází z domova, po dobu léčby je v pracovní neschopnosti)
DÉLKA POBYTU: 22 dní/21 nocí, hrazený zdravotní pojišťovnou
NÁSTUP: Indikace VII/10 do 3 měsíců po operaci, v případě komplikací možno i do 6 měsíců po operaci
LÉČBA: Tito pacienti přijíždějí do Léčebných lázní Bohdaneč a.s. většinou již v lepší fyzické kondici a nabízí se nám tak možnost i intenzivnějšího přístupu. Pacienti se zapojují do cvičení v posilovně, bazénu a malé skupině. Souběžně s tím probíhá intenzivní individuální rehabilitace s další instruktáží fyzioterapeuta pro zvládání běžných denních aktivit a nácviku chůze.
ZPŮSOB ŽÁDOSTI: Požádejte svého praktického lékaře, aby Vám na doporučení odborného lékaře vypsal návrh na lázeňskou péči do LLB.

Kontaktní údaje pro klienty TEP v LLB:


Radka Fizková a Jitka Stixová
E-mail: navrhy@llb.cz
Tel.: +420 466 860 108 (Po – Pá)
Mobil: +420 777 609 305 (Po – Pá)

www.llb.cz

 

Můžete si prohlédnout fotky v naší fotogalerii.