Navštívil nás MUDr. Petr Kohut – ortopedické oddělení nemocnice Chomutov

MUDr. Petr Kohut významně ocenil iniciativu společnosti BEZNOSKA s.r.o. s jakou zabezpečuje praktickou výuku mediků s možností seznámit se nejen s výrobním programem, ale zejména s tím, že si studenti mohou na umělých kostech vyzkoušet svojí zručnost práce. Jako bývalý předseda Spolku mediků připomněl, že studentům tato praxe dosud nebyla umožněna. Přikláněl se i k tomu, aby touto praxí mohli projít i zahraniční studenti medicíny, kteří studují v České republice. Společnosti BEZNOSKA s.r.o. to může naopak v budoucnu přinést úspěšnou propagaci její produkce v zemích, kam se zahraniční studenti po skončení studia medicíny opět vrátí a kde budou vykonávat odbornou medicínskou praxi. MUDr. Kohut si sám pro sebe jako lékař ortopedického oddělení odnesl nové poznatky o širokém sortimentu, který firma BEZNOSKA s.r.o. v současné době nabízí.

001799_05_011673
001798_05_011663