Navštívili nás studenti 2. LF UK v Praze

Studenti 2. LF UK v Praze, pod odborným dohledem doc. MUDr. Vojtěcha Havlase, Ph.D. se seznámili s výrobním provozem  a ostatním zařízením firmy.

Důležitým poznatkem pro ně bylo seznámení se s postupem výroby kyčelních  a  kolenních kloubů včetně dalších  implantátů  a nástrojů určených pro ortopedii a traumatologii. Ve zkušební laboratoři byla největším zájmem studentů 3D tiskárna plastových modelů implantátů získaných na základě podkladů CT dat pacientů.

V marketingové budově společnosti BEZNOSKA s.r.o. si studenti ve výstavních místnostech detailně i fyzicky prohlédli jak produkty historických tak současných implantátů. Studenty zaujaly i nové trendy z produkce firmy. Jejich pozornost byla zvlášť soustředěna na model s částečnou náhradou pánve pro onkologicky nemocné pacienty a na totální náhradu trapéziometakarpálního kloubu.

Součástí praktické výuky byla i odborná přednáška Ing. Milana Sekerky – vedoucího marketingu společnosti BEZNOSKA s.r.o. k individuálním náhradám zhotovovaných podle CT dat konkrétních pacientů. Studenti též shlédli film z operace totální náhrady necementované endoprotézy kyčelního kloubu typ SF. Pod odborným dohledem docenta Havlase dostali následně příležitost vyzkoušet si sami na umělých kostech své manuální zručnosti a operační dovednosti.

Studentům se dle jejich osobního vyjádření tato praktická výuka velmi líbila. Za všechny citujeme alespoň některá jejich vyjádření.

    • “Bylo to výborný! Chci se stát ortopedem a tato exkurze mi velmi přiblížila problematiku endoprotéz a operačních nástrojů.”
    • “Moc příjemná exkurze. Všichni zaměstnanci byli velice milí.”
    • “Děkujeme za rozšíření obzorů. Exkurze byla pestrá a tedy i zajímavá – i pro nás, kdo ortopedy nejspíše nebudeme.”
    • “Bylo to dobré. Výklad p. Ing. Sekerky výtečný.”

Marketingové centrum společnosti BEZNOSKA s.r.o. v současné době je hojně využíváno právě pro účely exkurzí a blokových výuk. Kromě první praktické výuky studentů 1. LF UK v Praze, která se uskutečnila 10.1.2013, navštívili společnost např. studenti ČVUT – obor Biomechanika či bývalí zaměstnanci strojírenského podniku ČKD Slaný. Podobná praktická výuka mediků je připravována na červen 2013 pro studenty lékařské fakulty z Hradce Králové. Další zájemci jsou vítáni a společnost BEZNOSKA s.r.o. jim zajistí výukové služby dle jejich požadavků.