Netradiční výuka medicíny ve spol. BEZNOSKA s.r.o. se těší velkému zájmu.

První informace o této praktické výuce mediků  byla publikována v časopise ORTOPEDIE č.2/2013.

Jako první se této praktické výuky zúčastnili posluchači 1. LF UK v Praze, kteří měli možnost si v rámci volitelného předmětu anatomie a chirurgie vyzkoušet na umělých kostech svojí první operaci totální náhrady kyčelního kloubu. Odborný dohled nad touto výukou měli prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., přednosta Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha, Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN Praha  a doc. MUDr.  Ondřej Naňka, Ph.D., z Anatomického ústavu 1. LF UK. Následníky  této netradiční výuky  byli rovněž studenti 2. LF UK v Praze pod odborným dohledem doc. MUDr. Vojtěcha Havlase, Ph.D. a dále studenti LF UK z Hradce Králové pod odborným dohledem doc. MUDr. Karla Karpaše, CSc.Možnosti  využít této atypické formy výuky se  chopili i studenti LF MU Brno pod odborným dohledem doc. MUDr. Zbyňka Rozkydala, CSc.

Byli jsme proto zvědaví na přímé dojmy z této netradiční výuky studentů medicíny a tak jsme se dotázali pana doc. MUDr. Zbyňka Rozkydala, CSc.

 • Pane docente jak hodnotíte možnosti netradiční výuky studentů medicíny, který byl zaveden ve firmě BEZNOSKA  s.r.o.:

  Návštěva firmy Beznoska s.r.o. , kterou jsme uskutečnili dne 13. listopadu 2013, je výbornou příležitostí pro naše studenty blíže se seznámit s výrobou ortopedických  implantátů. Návštěvy se zúčastnilo 12 studentů  z volitelného předmětu Diagnostika a léčba v ortopedii, který na lékařské fakultě  MU v Brně běží vždy v podzimním semestru pro 4.-5. ročník  všeobecného směru. Dále se prohlídky účastnili 3 mladí lékaři kliniky a 7 zdravotních sester. Všichni měli možnost se blíže seznámit s historií výroby implantátů i osteosyntetického materiálu i s její současností. Pro studenty to bylo zajímavým doplněním běžné výuky ortopedie na klinice.  Studenti ocenili možnost vidět a osahat si instrumentarium na totální náhradu kyčle a kolena. Velmi zajímavá byla pro ně exkurze do výrobních prostor. Viděli z jakého materiálu se vlastně implantáty vyrábějí a přímo v provozu na vlastní oči viděli jednotlivé kroky výroby.   Velmi jsme ocenili zasvěcený výklad dr. Nováka a ing. Sekerky. Překvapil nás počet subdodavatelů a nutnost vozit nehotové výrobky na jiná místa  republiky k provedení příslušných kroků  ve výrobě.

 •  Měli jste Vy dříve také takovou možnost a  jak jste se připravovali tehdy na své první operace:

  Dříve taková příležitost nebyla. S nástroji jsme se seznamovali až během asistencí u vlastních operací. Během návštěvy firmy Beznoska s.r.o. pracovali všichni naši studenti  s oscilační pilou, vrtačkami a rašplemi a pod dohledem si naimplantovali necementovaný i cementovaný dřík totální náhrady kyčle na modelu.  

 • Jak hodnotíte zájem samotných studentů  a  myslíte si, že to na ně příznivě zapůsobí, aby si ortopedii zvolili za svůj hlavní obor.

  Cílem volitelného předmětu Diagnostika a léčba v ortopedii je probudit  hlubší zájem studentů o obor ortopedie a traumatologie pohybového aparátu a pomoci ve směrování jejich dalšího studia.  Návštěva firmy jim určitě rozšířila jejich pohled  na náš obor a přiblížila způsoby naší operativy. Tak si mohou udělat bližší obrázek o svém budoucím povolání.

 • Je něco, co by jste Vy sám ze své dlouholeté lékařské praxe doporučil firmě BEZNOSKA a čemu by měla do budoucna věnovat více pozornosti:

  Firma se poslední období zaměřila na výrobu kloubních implantátů. Je ovšem známa jako úspěšný výrobce osteosyntetického materiálu. Možná stojí za úvahu se k této myšlence opět vrátit.

Za firmu BEZNOSKA se doc. MUDr.  Zbyňka Rozkydala, CSc. Dotazovala Ing. Ivana Hrabinská.

Foto: Rudolf Novák

Fotogalerie