Nová marketingová budova se dokončuje

Pro tuto velkou investici za deset milionů jsme se rozhodli, aby i medici a začínající ortopedi získali praktickou příležitost osvojit si aplikaci našich kloubních náhrad. Vzniká tu totiž pracoviště, kde lékaři a studenti lékařských fakult budou moci cvičně implantovat naše výrobky na umělých kostech. Jeho otevřením zároveň oslavíme své dvacáté výročí,” prozrazuje Stanislav Beznoska, zakladatel a většinový majitel firmy.

Budova bude hotova koncem srpna a slavnostně otevřena v září.

  Průčelí budovy

   Z oken bude vidět na hlavní budovu firmy