Nová pobočka Beznoska Portugal Ltd.

Po velkém úsilí a úspěšném navázání spolupráce je nám ctí představit novou pobočku založenou v Portugalsku – Beznoska Portugal Ltd. Společnost Beznoska Portugal Ltd. pokračuje po vzoru mateřské společnosti v České Republice, která ctí rodinné vztahy. Založili ji totiž dva bratři – Tiago a David Guardado.

Přejeme této nově vzniklé společnosti mnoho úspěchů!

Kontakty:

BEZNOSKA Portugal, Ltd., Código postal
2720 – 457, Lisboa, Portugal
Telefone: +361210187169

ddd