ODBORNÁ KONFERENCE K PREZENTACI TECHNIKY CEMENTOVÁNÍ

Dne 6. září 2013 uspořádaly společnost Beznoska s.r.o. a společnost Heraeus v tréninkovém centru společnosti Beznoska s.r.o. odbornou konferenci zaměřenou na techniky cementování a výrobu individuálních implantátů technologií 3D tisku. 

Prezentace byla určena především pro instrumentářky a sálové sestry. Odbornou garanci nad prezentací převzal prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., přednosta oddělení ortopedie a traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK Praha a ÚVN. Profesor Bartoníček ve svých 3 přednáškách excelentně seznámil přítomné s kostním cementem v aloplastice a následně s technikou cementování u TEP a CEP kyčle. Praktickou ukázku vakuového míchání, předvedl MUDr. Tomáš Rubeš ze společnosti Heraeus a následně si přítomné sestry samostatně vyzkoušely nejen techniku míchání, ale pod odborným dohledem prof. Bartoníčka měly příležitost přímo aplikovat kostní cement při zavádění implantátu TEP do předem opracovaného lůžka v umělé kosti.  

Fotogalerie