Patentujeme nové instrumentarium pro transplantaci kloubní chrupavky

Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy

MPT:   A61 B 17/88     (2006.01) 
            A61 B 19/02     (2006.01)

 

Název: Operační instrumentarium pro transplantaci kloubní chrupavky nosných kloubů člověka

 

Majitel: BEZNOSKA s.r.o., Kladno, CZ
              Milan Handl, Doc., MUDr., PhD., Praha, CZ

Původce: Sekerka Milan, Ing., Hřebeč, CZ
                  Handl Milan, Doc., MUDr., PhD., Praha, CZ

 

Instrumentarium je určeno k operační léčbě fokálních defektů hyalinní chrupavky především u kolenních a hlezenních kloubů.

Instrumentarium je koncipováno pro výkony typu miniopen surgery s perspektivou artroskopického použití.

Souprava obsahuje dvě sady nástrojů. První je diagnostická a odběrová, druhá obsahuje speciální nástroje k provedení transplantace chondrograftu.

 

Indikace:

– fokální defekt hyalinní chrupavky velkých kloubů v zátěžové zoně v rozsahu 2 – 8 cm2 
– fokální defekt hyalinní chrupavky velkých kloubů v zátěžové zoně v rozsahu 2 – 8 cm2
– klasifikace defektu dle Outerbridge III. nebo IV. stupně
– věk: cca 10 – 60 let

Charakteristika soupravy:

– snadná manipulace
– přesné změření defektu pomocí kalibrovaných měrek
– možnost volby velikosti a tvaru kalibračních bloků
– příprava lůžka defektu a štěpu jedním nástrojem = přesná velikost chondrograftu
– standardní úprava spodiny defektu
– možnost použítí chondrograftu solidního, popřípadě gelového

pdf dokument PDF na stažení