Použití oválné TC jamky při revizních operacích totálních náhrad kyčelního kloubu

Publikace v časopise “Acta Chirurgicae”

http://www.achot.cz/detail.php?stat=587