Poznáváme firmy ve středních Čechách – soutěž

Vážení objevovatelé a příznivci středních Čech!
Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se Středočeským krajem pro vás připravila soutěž o zajímavé ceny. Jste žáci či studenti, kteří přemýšlí, kam vyrazit na výlet, a přitom necestovat daleko a dozvědět či vyzkoušet si zajímavé věci? Znáte významné a zajímavé podnikatelské subjekty na území středních Čech? Rádi byste tyto podniky osobně navštívili, třeba i s doprovodem rodičů, prarodičů, přátel? Chtěli byste dostat příležitost si na vlastní oči prohlédnout provoz podniku, dozvědět se čím se zabývá, co vyrábí? Přihlaste se do naší soutěže: „Poznáváme firmy ve středních Čechách“ a dostanete tak příležitost nahlédnout pod pokličku středočeských podniků. Dozvíte se o jejich historii a zajímavých událostech. Mimo jiné budete mít možnost hlasovat o nejlepší den otevřených dveří ve firmě, a to nejhlavnější – prostřednictvím vámi zaslané vyplněné návštěvní knížky se automaticky zařadíte do výherního slosování o lákavé ceny.

TZ 2 – Komora-Poznáváme firmy ve středních Čechách.

Soutěž firmy-pravidla

Plakát

Hrací karta_Poznáváme firmy ve středních Čechách
Hraje se podle pravidel – bez nich to opravdu nejde
1. Do soutěže se přihlásíte tím, že v této brožuře, tzv. návštěvní knížce, vyplníte své identifikační údaje (str. 21), které vyloučí použití návštěvní knížky jinou osobou. Knížku nebo hrací kartu si můžete stáhnout na webu www.khkstrednicechy.cz, popřípadě hrací kartu také získáte u každé zapojené firmy ve vrátnici firmy. Zúčastnit se soutěže mohou žáci ZŠ a SŠ..
2. Úkolem soutěže je nasbírat v průběhu roku 2017 resp. od 15. června do 30. listopadu 2017 potvrzení Vaší návštěvy v uvedených firmách. Seznam firem a informace o jejich termínech návštěvy tzv. dnů otevřených dveří, naleznete v brožuře na str. 5-15.
3. Vaši návštěvu v dané firmě si necháte potvrdit tamnějším pověřeným pracovníkem, který Vám orazítkuje hrací kartu a uvede datum uskutečněné prohlídky.
4. Příležitost získat odměnu mají nejen první 3 návštěvníci, kteří získají nejvíce potvrzení o návštěvě, ale i ostatní, kteří budou následně zařazeni do losování soutěžících. Do losování bude zařazen každý, kdo navštíví alespoň jednu firmu.
5. Hrací kartu (z firmy) popřípadě odstřiženou stránku (z webu www.khkstrednicechy.cz) s Vašimi identifikačními údaji a stránky s vyplněnými potvrzeními zašlete na adresu úřadu Krajské hospodářské komory Střední Čechy.

6. Vyhodnocení a losování odměn proběhne dne 14. prosince 2017 za účasti komise.
7. TOP ceny tzv. ceny „pilného návštěvníka“, získají 3 návštěvníci, kteří navštívili největší počet firem. Na základě vyhodnocení poroty návštěvník s největším počtem návštěv získá iPad, návštěvníci s druhýmnejvětším počtem návštěv získá tablet a s třetím největším počtem návštěv získá fotoaparát.
8. Ostatní účastníci s minimálně jednou návštěvou, kteří nebudou vyhodnoceni mezi 3 nejúspěšnějšími, budou zařazeni do losování o ceny útěchy. Celkem budou vylosováni 3 návštěvníci. První vylosovaný získá tablet, druhý fotoaparát a třetí dárkové poukázky.
9. Ceny pro TOP „pilné návštěvníky“ a 3 vylosované návštěvníky budou předány zajímavými osobnostmi Středočeského kraje v termínu určeného komisí (předpoklad 19.12.2017). Přesný termín bude uveden na www stránkách komory a bude příslušným oceněným sdělen i písemně (poštou či mailem).
10. Na str. 21 máte možnost ještě hlasovat o tom, ve které z uvedených navštívených firem se Vám líbilo nejvíce. Arch s Vámi nominovanou firmou můžete rovněž zaslat či odevzdat na adresu sídla úřadu KHK Střední Čechy.
11. Podrobnosti o soutěži naleznete na webových stránkách www.khkstrednicechy.cz