Praktická výuka mediků

PRAKTICKÁ VÝUKA MEDIKŮ

Dne 10. ledna 2013 se uskutečnila ve firmě BEZNOSKA s.r.o. první praktická výuka studentů. Jednalo se o posluchače 1. LF UK v Praze, kteří měli možnost si v rámci volitelného předmětu „Anatomie a chirurgie končetinových kloubů“ vyzkoušet na umělých kostech svojí první operaci totální náhrady kyčelního kloubu. Odborný dohled měli prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. – přednosta Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN a Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha a doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD., z Anatomického ústavu 1. LF UK, kteří společně zajišťují výuku tohoto předmětu.

Zároveň s praktickou výukou museli studenti v zápočtovém hodnocení prokazovat anatomické znalosti a odpovídat na otázky svých učitelů. Exkurse se zúčastnilo celkem 10 studentů a 6 studentek. Každý z nich dostal příležitost vyzkoušet si řezání oscilační pilou, frézování, rašplování a celkového opracování dřeňového kanálu před vlastní implantací endoprotézy kyčelního kloubu.

Zájem studentů o tuto výuku byl neobvyklý a velmi vstřícný. Kromě praktické výuky měli studenti též možnost prohlédnout si výrobní provozy firmy BEZNOSKA a seznámit se nejen s postupem výroby kyčelních a kolenních kloubů, dalších implantátů a nástrojů, ale též s výstavními vzorky nástrojů a implantátů a s testy na zkušebních vzorcích v laboratorní zkušebně firmy.

Velmi pozorně byla studenty vyslechnuta přednáška Ing. Milana Sekerky vedoucího marketingu firmy BEZNOSKA o přípravě výroby plastových modelových implantátů, které lze vytisknout pomocí 3D tisku na základě získaných CT dat jednotlivých pacientů. Tato technologie, jíž firma BEZNOSKA disponuje, je schopna umožnit konstrukci a výrobu individuálních implantátů podle konkrétního požadavku ortopeda.

Studenti též shlédli film z ukázkové operace totální náhrady kyčelního kloubu na modelu kosti. Podobných instruktážních filmů z přímých operací na operačních sálech má ve své odborné knihovně firma BEZNOSKA za celou dobu své existence již několik desítek.

Dnešní nové Marketingové pracoviště firmy je připraveno poskytnout své výukové služby nejen dalším studentům medicíny, ale též začínajícím ortopedům a instrumentářkám z jednotlivých ortopedických odděleních celé republiky. Dalším zájemcům o tento servis jsou u nás dveře plně otevřené. Jsme plně přesvědčeni, že domácí technická výrobní základna jistě umožní další pokrok české ortopedie.

Dále též na: http://www.lf1.cuni.cz/oprakticka-vyuka-mediku

 

Beznoska-bulletin-2013-nahled_final