Magnetická rezonance

Naše firma prohlašuje, že na základě dostupných informací lze provádět vyšetření pomocí magnetické rezonance u všech pacientů s implantáty od firmy BEZNOSKA, s.r.o., ale ne dříve než šest týdnů po implantaci (viz. následující prohlášení).