Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré případně poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování a po nezbytnou dobu. Subjekty údajů (fyzické osoby) jsou oprávněny kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vykonávat veškerá další práva daná jim právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy nám je sami poskytnete např. za účelem zodpovězení Vašeho dotazu, vyřízení poptávky, za účelem nabízení těchto produktů. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám ani je nebudeme uveřejňovat, s výjimkou případů, kdy výslovně uvedete, že si uveřejnění (např. Vašeho jména pod položeným dotazem) přejete nebo pokud je takové jednání umožněno platnými právními předpisy. Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnosti BEZNOSKA, s.r.o. (IČ 43774946).

Společnost neshromažďuje osobní údaje o návštěvách webových stránek (tzv. cookies nejsou aktivovány).

 

Souhlas a omezené využívání

Svoje osobní a firemní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu atd.) nám sdělujete zcela dobrovolně. Poskytnutím těchto údajů vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že tyto údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a využívány pro účely kontaktování, správy kontaktů, ochrany našich oprávněných obchodních zájmů či pro jiné Vámi uvedené účely. Nebudou shromažďovány, zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností od okamžiku jeho odvolání.

 

Právo přístupu a veřejný přehled postupů při zpracování osobních údajů

Na žádost Vám písemně, v souladu s platnými zákonnými předpisy, sdělíme, zda ukládáme nějaké Vaše osobní údaje a o jaké osobní údaje se jedná. Současně máte, v souladu s platnými právními předpisy, právo požadovat například opravu, zákaz zpracování nebo vymazání takových osobních údajů.

 

Bezpečnost dat

K ochraně dat, která byla společnosti BEZNOSKA, s.r.o. poskytnuta, proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob, uplatňuje společnost technická a organizační opatření na zabezpečení dat. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle vývoje dostupných technologií.

 

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů

Máte-li nějaký dotaz ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, můžete se obrátit na oddělení marketingu, kam můžete posílat také své žádosti o informace, návrhy nebo připomínky.

 

Za ochranu osobních dat ve společnosti BEZNOSKA, s.r.o. zodpovídá František Rod (frantisek.rod@beznoska.cz)