Keramické hlavice pro TEP kyčelního kloubu

Keramické hlavice pro TEP kyčelního kloubu

Naše firma dodává keramické hlavice BIOLOX®, které je možné kombinovat se všemi dříky TEP kyčelního kloubu, které firma v současné době nabízí, tj. necementovanými i cementovanými.

Ověřená technologie
BIOLOX® se používá již od roku 1974. Od té doby bylo implantováno více než 4.500.000 komponent po celém světě. Klinické výsledky byly vynikající. Materiál prokázal své skvělé vlastnosti a je považován za standard, podle kterého jsou posuzovány veškeré ostatní keramické materiály v ortopedii. 
Firma CeramTec, která tyto materiály vyrábí, však nadále pokračuje ve zlepšování kvality. Hledá řešení pro mladé, aktivní pacienty, i pacienty s větší hmotností. 
Další velikosti hlavic, menší acetabulární komponenty, zvýšená stabilita a životnost jsou jasné cíle výzkumu a vývoje.

 

Další řešení
Firma BEZNOSKA nabízí keramické hlavice z materiálu BIOLOX®delta. Jedná se o nový keramický materiál, který těmto zvýšeným nárokům vyhovuje. Je to keramický materiál pro vysokou zátěž vyvinutý firmou CeramTec jako logický doplněk k již dříve velmi dobře osvědčenému BIOLOX®forte. Díky tomuto materiálu jsme schopni nabídnout nové velikosti a aplikace, které není možno dosáhnout s BIOLOX®forte. BIOLOX®delta poskytuje veškeré výhody BIOLOX®forte: skvělou kompatibilitu, svělé mechanické vlastnosti, skvělou chemickou a hydrotermální stabilitu. Současně nabízí ještě lepší tribologické vlastnosti než BIOLOX®forte.

 

pozn.: BIOLOX® je ochranná známka firmy CeramTec.