Krátký rekonstrukční hřeb CR

Krátký rekonstrukční hřeb CR

Nitrodřeňový hřeb určený pro dokonalé zajištění zlomenin v trochanterické oblasti proximálního femuru.

Charakteristika implantátu:

 • Zavádí se z krátké incize nad trochanterem major
  • usnadňen přístup do dřeňové dutiny
  • snížena traumatizace měkkých tkání a cévního zásobení kyčle
 • Obvykle není třeba předvrtávat dřeňovou dutinu
  • dosažení minimální traumatizace pacienta
  • krevní ztráty jsou minimalizovány
  • kratší operační čas
 • K zavedení zajišťovacích šroubů postačuje minimální incize

 

Katalog Traumatologie

Operační návod

Hřeby CR (dokument Adobe PDF)Hřeby CR

Šrouby pro hřeby CR (dokument Adobe PDF)Šrouby pro hřeby CR