Necementovaný dřík TEP kyčelního kloubu – typ SF

Necementovaný dřík TEP kyčelního kloubu – typ SF

2. generace necementovaného dříku vhodná pro biologicky mladší pacienty.

Tento implantát, který dodáváme na trh od r. 1997, je určen pro pacienty s dobrou vitalitou a předpokladem dobré integrace implantátu s kostní tkání.

CHARAKTERISTIKA IMPLANTÁTU

 • Masivní dřík
  Zaručuje možnost vysokého cyklického zatěžování bez únavových lomů.
 • Dokonale upravený dřeňový kanál
  Výborná primární fixace.
 • Bioaktivní nástřik
  Ověřená rychlá sekundární fixace osteointegrací.
 • Válcová distální koncovka
  Optimální přizpůsobení tvaru dřeňové dutiny.
 • Bezlímcová varianta
  Snadná implantace a dosednutí bez nutnosti úpravy linie osteotomie.
 • Kratší dřík, zešikmený v proximální části
  Využití i při miniinvazivních operacích.

 

Katalog – primoimplantáty

Operační postup

 

 

Instruktážní film