Revizní totální náhrada kolenního kloubu typ SVR

Revizní totální náhrada kolenního kloubu typ SVR

Revizní náhrada kolenního kloubu odvozená od úspěšného primoimplantátu typ SVL.

Cementovaná revizní náhrada kolenního kloubu s dorzální stabilizací nahrazující zadní zkřížený vaz je odvozená od primoimplantátu typ SVL. Implantát umožňuje svou širokou modularitou operační řešení většiny anatomických poměrů nebo destrukcí kolenního kloubu.

 

Implantát je určen zejména pro:  

 • revizní operace po uvolnění komponent s většími kostními ztrátami
 • operace kolenního kloubu v případech vazivové instability nebo extenzorové deficience s excizí zadního křížového vazu
 • některé úrazové indikace (např. periprotetické zlomeniny)

 

Implantát se skládá z následujících komponent:  

 • femorální komponenta typ SVR
 • tibiální komponenta typ SVR
 • artikulační vložka typ SVR
 • dřík femorální typ SVR + přechodka femorální
 • dřík tibiální typ SVR

 

Volitelně lze použít:

 • augmentace tibiální (klínové, šikmé, blokové)
 • augmentace femorální (dorzální, distální)
 • přechodová artikulační vložka SVL/SVR (v případě kombinace femorální komponenty SVL a tibiální komponenty SVR)

 

Katalog Revizní systémy

Operační návod Operační návod

Instruktážní film