Totální náhrada kolenního kloubu typ CMS – tumorová cementovaná

Totální náhrada kolenního kloubu typ CMS – tumorová cementovaná

Anatomická závěsná náhrada kolenního kloubu s vnitřní rotací, kterou lze použít  zejména v případech velkých kostních ztrát. Sestava může obsahovat částečné náhrady kostí femuru a tibie s distančními kroužky, příčemž  tibiální komponentu lze doplnit i o příchytku pro patelární vaz.

Implantát je určen zejména pro

  •  pacienty s kostními nádory v oblasti kolene nebo s velkými kostními defekty jiného původu

 

Implantát se skládá z následujících komponent

  •  Femorální komponenta typ CMS s částečnou náhradou femuru
  • Tibiální komponenta typ CMS  s částečnou náhradou tibie
  • Artikulační vložka typ CMS
  • Člen závěsný
  • Čep otočný

 

Katalog

Operační postup

Onkologické náhrady

Objednávkové formuláře ke stažení

Operační manuál TNKK CMS-tumor.cement. s část.náhr.femuru a tibie

Operační manuál TNKK CMS-tumor.cement. s část.náhr.tibie

Operační manuál TNKK CMS-tumor.cement.s část.náhr.femuru

Operační manuál TNKK CMS-tumor.cement.s část.náhr.tibie s příchytkou