Totální náhrada kolenního kloubu typ CMS

Totální náhrada kolenního kloubu typ CMS

Anatomická závěsná náhrada s vnitřní rotací. Vzhledem k vyšší vnitřní stabilitě náhrady ji lze s výhodou použít v zákaznické úpravě zejména v případech velkých kostních ztrát.

Implantát je určen zejména pro:

  • pacienty s deformačními změnami a těžkou instabilitou kolenního kloubu
  • pacienty s kostními nádory v oblasti kolene nebo s velkými kostními defekty jiného původu (individuální náhrady)

 

Implantát se skládá z následujících komponent:

  • Femorální komponenta typ CMS
  • Tibiální komponenta typ CMS
  • Artikulační vložka typ CMS
  • Člen závěsný
  • Čep otočný
  • Dřík femorální typ SVR
  • Dřík tibiálnÍ typ SVR

 

Katalog Revizní systémy

Operační postup