Projekt “Optimalizace vlastností UHMWPE” vyhrál hlavní cenu při udílení cen TAČR 2016

Dne 20.10.2016  na slavnostním udílení cen TA ČR 2016 byly předány ceny vítězům ve čtyřech kategoriích.

V druhé kategorii „Řešení pro kvalitu života“ vyhrál 1. cenu projekt  “Optimalizace vlastností UHMWPE“, kde hlavním řešitelem byl Ing. Jaroslav Fencl ze spol. Beznoska s.r.o., spoluřešitelé Prof. MUDr. David Pokorný, CSc. z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, prof. RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D. a Ing. Zdeněk Kruliš CSc. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Celkový vítězem ze čtyř vítězných projektů získal hlavní cenu “Cenu budoucnosti” projekt:

“Optimalizace vlastností UHMWPE“, Beznoska s.r.o.,  hlavní řešitel projektu Ing. Jaroslav Fencl.

Odkaz s více informacemi: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/833-ta-cr-ocenila-vyzkumne-projekty-ktere-zmeni-svet-k-lepsimu.html 

Medailonek projektu:

Za celý tým Beznoska s.r.o. gratulujeme!

20161020_214236_