Projekty podporované z dotací poskytované Evropskou unií

Operační program Podnikání a inovace – Program ICT v podnicích – Výzva III

Číslo projektu:           2.2 ITP03/784

Název projektu :        Rozšíření využití IS pro zvýšení efektivity u firmy BEZNOSKA, s.r.o.

Částka dotace:          1 500 000 Kč

Místo realizace:         Dělnická 2727, 27201 Kladno

001812_05_011793

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Program Inovace – Výzva IV

Číslo projektu:         CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011820

Název projektu:       Inovace ve firmě Beznoska

Místo realizace:       Dělnická 2727, 27201 Kladno

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Inovační vouchery – Výzva VI.

Číslo projektu:         CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0024921

Název projektu:       Výroba kolenního implantátu pomocí technologie SLM

Místo realizace:       Dělnická 2727, 27201 Kladno

Řešeno ve spolupráci s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – Technická univerzita v Liberci