První a zcela úspěšná operace rostoucí tumorózní endoprotézy stehenní kosti

První operace této náhrady byla provedena dne 25.10.2016 ve FN u sv. Anny v Brně přednostou doc. MUDr. Pavlem Janíčkem, CSc.. Operační tým dále doplnil zástupce přednosty primář MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., vedoucí konstrukčního týmu Ing. Milan Sekerka a obchodní zástupce firmy Beznoska Petr Nový.

Operace proběhla předpokládaným způsobem a bez komplikací.

Distrakce individuální rostoucí tumorózní endoprotézy stehenní kosti bude po 4 měsících od implantace.