SICOT 2011

Naše firma se dlouhodobě zaměřuje na posilování exportních aktivit a jednou z cest získávání odbytových možností na nových trzích je pravidelná účast na předních světových kongresech pro ortopedickou veřejnost. Jedním z nejvýznamnějších je kongres SICOT, který letos proběhl již po pětadvacáté. Firma BEZNOSKA s.r.o. je již jeho pravidelným účastníkem po řadu let a tak nemohla chybět ani na letošním, zvlášť když se konal v hlavním městě naší republiky – Praze.

 

Přestože se jednalo o akci v rámci České republiky, svým významem a účastí je to akce jednoznačně orientována na světový trh. Důkazem budiž i návštěva prezidenta uznávaného amerického kongresu Current Concepts – prof. Setha Greenwalda na našem stánku, který zde shlédl expozici našich výrobků a doporučil nám orientovat se rovněž na americký trh.

Během jeho návštěvy, kdy ho provázel prof. Dungl, se nám podařilo pořídit krátký videozáznam, který je ke shlédnutí zde: