Spol. Beznoska se stala Zodpovědnou firmou

Spol. Beznoska se zapojila do projektu Zodpovědná firma, který je realizován spol. EKO-KOM a.s.

Jedná se o vzdělávací projekt na podporu třídění odpadu ve firmách. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě. Organizátorem projektu je EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Tento systém zajišťuje plnění zákonných povinností pro 81% obalů uváděných na trh v ČR.

Připojte se i Vy!

http://www.zodpovednafirma.cz/ 

SCAN_20170125_095555734