Spol. Beznoska získala ocenění od Technologické agentury ČR v kategorii “Řešení pro kvalitu života”

Ve čtvrtek 21. září 2017 proběhl již čtvrtý ročník Dne Technologické agentury ČR (TA ČR) a již po páté byly oceněny ty nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro české hospodářství tak i naši celou společnost.

Celý den opět vyvrcholil galavečerem, na kterém byla předaná ocenění řešitelům nejlepších projektů aplikovaného výzkumu v nové budově Národního muzea.

Smyslem udělování Cen TA ČR je ocenění přínosu těch nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s pozitivními dopady na ekonomiku a kvalitu života celé společnosti. Tato ocenění mají být motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Ceny TA ČR jsou udíleny ve čtyřech kategoriích: Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení a Originalita řešení.

Spol. Beznoska vyhrála v kategorii Řešení pro kvalitu života s projektem Rostoucí endoprotézy stehenní kosti pro děti. Na projektu se mimo jiné hlavně podíleli doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. z FN u sv. Anny v Brně a Masarykova univerzita.

Děkujeme!