Stali jsme se vítězi v soutěži Best Board 2014/2015

Společnost Beznoska s.r.o. byla vyhlášená vítězem soutěže Best Board za rok 2014/2015 v kategorii střední a rodinné firmy. Výroční ceny vyhlašuje Institut členů správních orgánů (Czech Institute of Directors – CIoD). Hlavním cílem udílení těchto prestižních cen je ocenění práce těch členů statutárních orgánů v České republice, kterým se podařilo dosáhnout mimořádného přínosu v oblasti správy a řízení společnosti, tedy corporate governance. Nositelé tohoto ocenění přispěli významně ke zvýšení kvality správy a řízení společnost jako klíčového prvku dlouhodobého úspěchu každé společnosti.

Kritéria hodnocení jsou:

  • Společnost prokazuje dlouhodobě kvalitní výsledky v souvislosti se správou a řízením společnosti.
  • Corporate governance v dané společnosti jsou na vysoké úrovni a nominovaný správní orgán působí aktivně při jejich dalším rozvoji a co nejširším uplatňování.
  • Zdrojem hodnocení jsou výroční zprávy společností, ostatní veřejně dostupné údaje, případně osobní setkání se zástupci nominovaného Boardu.

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 17. června 2016 v Praze.

Za celou společnost Beznoska s.r.o. velmi děkujeme!

Certifikát Best Board 2015

Best board 2016