Technická modernizace ve společnosti Beznoska 5.díl

V prvé řadě Vám chceme popřát vše nejlepší do začátku roku 2016 a rádi bychom Vám představili nový stroj, který společnost Beznoska v uplynulém roce pořídila.

Firma BEZNOSKA s.r.o podala na počátku roku 2014 žádost na projekt vypsaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Rozvoj. Program Rozvoj napomáhal dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcoval rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Projekt  s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti firmy BEZNOSKA s.r.o.“ byl přijat a firma od poloviny roku 2014 do poloviny roku 2015 investovala do nákupu strojů a zařízení cca. 5,6 milionu korun. Jednalo se o 5 strojů respektive zařízení.

Zatímco jsme Vám již v předchozích dílech představili popisovací laser, dílenský mikroskop, Odsávací filtrační zařízení a Hydraulickou pásovou pilu na kov, v tomto posledním díle Vám představíme Rovinnou brusku – PSGS 4080AHR od firmy CZ MOOS Trading s.r.o.

Rovinná bruska jak už svým názvem napovídá je určena k broušení rovinných ploch.

Přínosy:  Došlo ke zlepšení designu našich výrobků, ke zvýšení přesnosti a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti našich výrobků.

oppi