Technická modernizace ve společnosti Beznoska pokračuje

Firma BEZNOSKA s.r.o podala na počátku roku 2014 žádost na projekt vypsaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Rozvoj. Program Rozvoj napomáhal dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcoval rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Projekt  s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti firmy BEZNOSKA s.r.o.“ byl přijat a firma od poloviny roku 2014 do poloviny roku 2015 investovala do nákupu strojů a zařízení cca. 5,6 milionu korun. Jednalo se o 5 strojů respektive zařízení.

Zatímco jsme Vám již v předchozích dílech představili popisovací laser, dílenský mikroskop a Odsávací filtrační zařízení, v tomto díle Vám představíme Hydraulickou pásovou pilu na kovARG 250 Plus S.A.F. od firmy PILOUS pásové pily, spol.s r.o.

Pásová pila je určena pro přípravu polotovarů pro výrobu nástrojů a implantátů.

Přínosy: zvýšila se kapacita při přípravě polotovarů a materiálů pro výrobu, zlepšila se průchodnost zakázky výrobou.

Realizace projektu přinesla zvýšení celkové technické úrovně a tím přispěla k posílení konkurenceschopnosti podniku na trhu. Úspěšnou realizací projektu byl zásadním způsobem modernizován strojový park a  zlepšeno využití zdrojů.

oppi