Technická modernizace ve společnosti Beznoska pokračuje

Firma BEZNOSKA s.r.o podala na počátku roku 2014 žádost na projekt vypsaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Rozvoj. Program Rozvoj napomáhal dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcoval rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Projekt  s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti firmy BEZNOSKA s.r.o.“ byl přijat a firma od poloviny roku 2014 do poloviny roku 2015 investovala do nákupu strojů a zařízení cca. 5,6 milionu korun. Jednalo se o 5 strojů respektive zařízení.

Zatímco jsme Vám již v předchozích dílech představili popisovací laser a dílenský mikroskop, v tomto díle se budeme věnovat Odsávacímu filtračnímu  zařízení, který je umístěn v provozu brusírny a leštírny od firmy AMETIC Group s.r.o.

Přínosy:  snížila se prašnost a podmínky v dílně. Zároveň došlo i k přemístění venkovní filtrační jednotky s požadavkem na odhlučnění (v okolí je zástavba) na druhou stranu budovy.

 

oppi