Technická modernizace ve výrobě spol. Beznoska s.r.o.

Firma BEZNOSKA s.r.o. podala na počátku roku 2014 žádost na projekt vypsaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Rozvoj. Program Rozvoj napomáhal dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcoval rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Projekt s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti firmy BEZNOSKA s.r.o.“ byl přijat a firma od poloviny roku 2014 do poloviny roku 2015 investovala do nákupu strojů a zařízení cca 5,6 milionu korun. Jednalo se o 5 strojů respektive zařízení. Podrobnější seznámení s jednotlivými stroji bude následovat v dalších několika článcích.

Prvním přírůstkem do technické rodiny, o kterém se zmíníme, je popisovací laser LASERyvo LYVO532-C od firmy MEDICOM, a.s. Důvodem pořízení byla jeho schopnost popisovat širokou škálu materiálů, které společnost Beznoska s.r.o. používá při výrobním procesu a to hlavně AK, Titan, CoCrMo a plasty PPSU, POM-C a UHMWPE. Výsledkem je zlepšení identifikovatelnosti zejména plastových implantátů.
oppi

 

 

 

LASERyvo LYVO532-C

Popisovaci_laser_LASERyvo_LYVO532-C_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popisovaci_laser_LASERyvo_LYVO532-C_1.1