Význační ortopedi jmenováni novými profesory

Společnost BEZNOSKA, s.r.o., si velmi váží skutečnosti, že má možnost spolupracovat s autoritami takových mimořádných odborných a společenských kvalit, které na lékařských fakultách i v České společnosti pro ortopedii a traumatologii předávají medikům a mladým lékařům své bohaté zkušenosti z vývoje a produkce českých implantátů a nástrojů v oboru ortopedie.

Čerstvě jmenovaným pánům profesorům přejeme mnoho úspěchů v jejich lékařském a pedagogickém poslání i v osobním životě.