Zasedání výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ve firmě Beznoska s.r.o.

Plenární zasedání Asociace VDZP se uskutečnila ve firmě Beznoska s.r.o. 12. června 2014. Po zahájení  zasedání předsedou Asociace VDZP JUDr. Jaroslavem Kopečkem a jednatelem fy Beznoska Petrem Milatou, se uskutečnila prezentace vývojových a výzkumných úkolů firmy. O historii tradiční výroby  promluvil pan Stanislav Beznoska a lékařské využití produkce přednesl prof. MUDr. Antonín Sosna DrSc., 1. LF UK FNM. 3D technologii tisku onkologického implantátu na míru, podle CT vyšetření  pacienta přednesl Ing. Milan Sekerka.                                                                                                                    

O aktuálním stavu v současném zdravotnictví informovala prezidentka ČAS a ředitelka VFN Praha Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA.  Mezi významné hosty, kteří se aktivně účastnili konference patřili Ing. Martin Štícha ředitel odboru výzkumu a vývoje MPO, Ing. Milan Ráž ředitel Czech Trade, Ing. Hana Chlebná vedoucí oddělení sektorové specializace CzechInvest.                                               

Před projednáním činnosti asociace za I. pololetí 2014 se uskutečnil slavnostní křest nového katalogu asociace VDZP v anglickém a ruském jazyce.  Pro závěrečnou diskuzi byli přizváni Ing. Tomáš Kolář předseda CzechMed a Ing. Alice Gebauer odbor podpory exportu, MPO.                                                  

Na závěr se účastníci zasedání zúčastnili prohlídky výrobního provozu a marketingového školícího centra firmy Beznoska.     

Fotogalerie