Zúčastnili jsme se 6. klinicko – anatomického symposia

Dne 7.2.2015 jsme se aktivně zúčastnili 6. klinicko – anatomického symposia, které každoročně pořádá Anatomický ústav 1. LF UK v Praze ve spolupráci s Klinikou ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha a Klinikou úrazové chirurgie UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Sympozium se letos konalo pod záštitou prof. MUDr. Alexe Šeda, DrSc. a děkana 1. LF UK Praha.

Sympozium bylo především zaměřeno na zlomeniny distálního femuru, čéšky a proximální tibie u dospělých a dětí, anatomii, diagnostiku, operační přístupy a techniky, implantáty, komplikace a periprotetické zlomeniny.

20150207_124036