O firmě

Firma BEZNOSKA, s.r.o., je ryze českým rodinným podnikem, bez podílu cizího kapitálu, a to po celou dobu své existence. Má statut společnosti s ručením omezeným. Nejvyšším orgánem je valná hromada společníků, společnost obchodně vede a řídí jednatel. Jsme středně velká firma se zázemím v kladenském regionu, ale naše působnost je rozšířena na celé území České republiky i na zahraniční trhy. K nejdůležitějším patří Slovenská republika, kde jsme v roce 2001 založili v Bánské Bystrici dceřinou firmu BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o. K hlavním obchodním partnerům dále patří především Rusko, Ukrajina, Libanon, Bulharsko, Belgie, Portugalsko, Estonsko a další země Evropské unie. Vyrábíme implantáty, nástroje a operační pomůcky určené pro potřeby ortopedie a traumatologie. Toto specifické zaměření naší výroby vyžaduje široký rozsah odborných znalostí technického a medicínského charakteru, proto úzce spolupracujeme s předními odborníky z řad lékařů i metalurgů. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s četnými klinickými pracovišti na vývoji a díky neustálé inovaci výrobních technologií a výrobního programu se nám podařilo zrealizovat několik patentů, například patent 295413 Kyčelní kloubní jamky TC či patent v řízení PV – 2006-411 pro vazivový aparát a patent 297700 pro způsob modifikace UHMWPE ve spolupráci s ústavem makromolekulární chemie AV ČR.