Historie

Tradice výroby nástrojů a implantátů pro kostní chirurgii v České republice sahá až do poloviny 20. století. Již v 50. letech začali metalurgové na základě požadavků ortopedů  pracovat na vývoji specifických materiálů s dobrou snášenlivostí lidským organismem, vhodných právě pro tuto výrobu. Odpovídajícím podnikem pro vývoj a výrobu takových materiálů a výrobků v tu dobu byla POLDI SONP v Kladně, která se toho také ujala. Vývoj probíhal úspěšně a koncem šedesátých  let se vyčlenila samostatná dílna „Chirurgie“, která pak v 70. a 80. letech vyráběla soupravy POLDI 1 – POLDI 7, určené pro vnitřní a zevní osteosyntézu a náhrady kyčelních kloubů. Neustálý vývoj a růst výroby si časem vynutil osamostatnění „Chirurgie“ a výstavbu nové budovy mimo areál POLDI.

V této době zde již působil jako vedoucí Stanislav Beznoska, který  v roce 1990 odchází do důchodu. Brzy se ukázalo, že ne na dlouho.

V roce 1991 dochází k velké privatizaci a Stanislav Beznoska se rozhodl znovu zúročit dlouholeté zkušenosti. Předložil privatizační projekt a uspěl. Začátkem roku 1992 tak vznikla nynější firma BEZNOSKA s.r.o., která převzala veškerý stávající majetek bývalé „Chirurgie“, včetně výrobního programu i všech zaměstnanců. K rychlému osamostatnění přispělo právě i umístění provozu mimo areál POLDI. Pro zajištění samostatnosti ve fungování vzniklé společnosti však bylo třeba vybudovat úplně nově obchodní a ekonomický úsek, vývojovou konstrukci a logistiku.

Z organizačních důvodů byla společnost původně rozdělena na dvě samostatné části. Jednou byla společnost BEZNOSKA-MEDITECH s.r.o., zabývající se obchodní činností se sídlem v Domě techniky v Kladně na Sítné a druhou poté společnost BMT POLDI s.r.o., zabývající se vývojem a výrobou se sídlem ve stávajícím provozu v Kladně-Kročehlavech. Obě společnosti od začátku úzce spolupracovaly. Vše se posléze zjednodušilo sloučením obou firem pod společnou značku BEZNOSKA s.r.o. K zásadním změnám došlo po výstavbě nové správní budovy v Kročehlavech, čímž se celá firma sloučila v roce 1999 na jedné adrese.

Jak šel čas

2013 Implantát se vyvíjel ve spolupráci s Prim. MUDr. Vladimírem Fričem, CSc. z 3. ortopedické kliniky Praha – Vinohrady. Klinické zkoušky byly provedeny též na 3. ortopedické klinice a v nabídce společnosti BEZNOSKA s.r.o. je od r. 2013.
2013 Totální náhrada trapézometakarpálního kloubu typ T byla uvedena na trh v roce 2013. Na vývoji tohoto implantátu se ve spolupráci se společností Beznoska s.r.o. velmi významně podílel zástupce primáře ortopedického oddělení nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Lubomír Trtík.
2012 Vstup do nového tržního segmentu – uvedení endoprotézy kyčelního kloubu pro psy typ CANIS. V nabídce více než 3.000 výrobků.
2011 Částečná náhrada pánve pro onkologicky nemocné pacienty s využitím CT dat. Exportní aktivity se na celkových tržbách podílejí ze 40%.
2010 Uvedení nových cementovaných, necementovaných a modulárních necementovaných dříků kyčelních kloubů se společným instrumentariem pod označením TRIO.
2009 Zahájení prodeje keramických hlavic pro totální náhrady kyčelního kloubu od firmy CeramTec. Firma se soustřeďuje zejména na náhrady velkých kloubů a redukuje svůj traumatologický sortiment. Nominace do nejužšího finále soutěže Czech Grand Design v kategorii Firma roku.
2008 Unikondylární náhrada kolenního kloubu typ UKR. Implantát a instrumentarium pro rekonstrukci předního zkříženého vazu kolenního kloubu typ ACL.
2007 Nová cervikokapitální endoprotéza s přímým dříkem typ CSB. Představení nástrojů pro minivazivní operace náhrady kyčelního kloubu – soupravy MIS 1 a MIS 2. Designérka Anna Hanzalová získává za design ortopedických nástrojů pro naší firmu cenu Objev roku při dílení výročních cen Akademie designu ČR.
2006 Anatomická závěsná náhrada kolenního kloubu s vnitřní rotací typ CMS pro onkologické a revizní operace. Revizní modulární dřík kyčelního kloubu typ RMD. Uvedení cerklážního systému.
2005 Revizní oválná jamka typ TC. Totální náhrada kolenního kloubu s rotačním platem typ SVL/RP.
2004 Implantát pro revize acetabula – revizní jamky typ RSC. Uspořádání již 20. Celostátního lékařského sympozia firmy BEZNOSKA s.r.o.
2003 Nový typ cementované endoprotézy kyčelního kloubu s přímým dříkem – typ CSC. Revizní náhrada kolenního kloubu typ SVR. Lékařské sympozium v Jekatěrinburgu.
2002 Představení nové cementované jamky kyčelního kloubu s centralizéry – typ 02. Firma slaví 10 let pod značkou Beznoska. Podíl exportu na celkových tržbách je 20%.
2001 Založení první dceřiné společnosti v zahraničí – BEZNOSKA Slovakia s.r.o. se sídlem v Banské Bystrici. Uvedení necementovaného revizního dříku kyčelního kloubu typ SF.
2000 Uvedení rekonstrukčních hřebů typ CR. Začíná vycházet Informační zpravodaj, který přináší novinky zejména z oblasti vývoje, obchodu a marketingu. Ve výrobním portfoliu je 2.200 výrobků.
1999 Vyvinuta nová totální necementovaná endoprotéza kyčelního kloubu typ SF. Výstavba nové administrativní budovy, která umožnila soustředit celou společnost na jedé adrese. Tržby přesáhly poprvé hranici 100 mil. Kč.
1998 Představení totální náhrady kolenního kloubu typ SVL. Získání evropské značky shody CE na celý sortiment výrobků.
1997 Na trh jsou uvedeny další nové výrobky:
– souprava nástrojů a implantátů pro osteosyntézu dynamickým skluzným šroubem DSS a dynamickým kondylárnm šroubem DKS
– souprava nástrojů a implantátů pro aplikaci femorálních hřebů CF
1996 Rok investicí do výrobních technologií a kontrolních zařízení, které zajistí do budoucna ještě vyšší kvalitu firemních výrobků. Do sériové výroby byly zařazeny hřeby pro humerus CH.
1995 Obdržení certifikátu kvality dle normy ISO 9001 od německé společnosti RWTUV Essen. Na trh je uvedena biartikulární hlavice kyčelního kloubu. Uspořádání 1. sympozia pro ruské lékaře v Moskvě.
1994 Zahájení výrobního programu nitrodřeňového hřebování – novým výrobkem je souprava nástrojů a implantátů pro tibiální hřeby TT. První expozice na největším světovém zdravotnickém veletrhu MEDICA v Dusseldorfu.
1993 Registrace ochranné známky a loga BEZNOSKA s.r.o. Uvedení nové necementované jamky kyčelního kloubu typ Beznoska. Firma se stává čestným členem ČSOT.
1992 Zaregistrování nové firmy pod označením “Beznoska Meditech”. Obnovena tradice lékařských sympozií a uspořádání vlastního, v pořadí již 10. Celostátního lékařskéh sympozia. Uvedení soupravy nástrojů a implantátů pro maxilofaciální chirurgii pod označením POLDI 5 MINI.
1991 V rámci velké privatizace předkládá Stanislav Beznoska privatizační projekt, který je koncem roku schválen. Firma nabízí 800 různých výrobků.
1987 Vyčlenění “Chirurgie” z provozu Anticorro. “Chirurgie” se stává samostatným provozem se samostatným účetnictvím.
1985 Zahájení výroby v prostorách nové čtyřpodlažní budovy. V sortimentu jsou již kompletní soupravy POLDI 1 – POLDI 7, implantáty pro vnitřní a zevní osteosyntézu a náhrady kyčelních kloubů.
1980 Do sériové výroby byla zavedena souprava POLDI 5 pro osteosyntézu malých kostí, která byla v témže roce ohodnocena jako nejlepší výrobek Federálního ministerstva hutnictví a strojírenství. Zahájena výroba hřebů.
1979 První operace tumorové náhrady kolenního kloubu.
1978 Zahájení výroby cervikokapitálních náhrad kyčelního kloubu.
1977 Vyrobena a naimplantována první tumorová náhrada proximálního konce femuru v rámci tehdejší ČSSR.
1975 Souprava POLDI 3 získává na Mezinárodním veletrhu v Brně zlatou medaili a je vyhlášena nejlepším výrobkem roku.
1972 Rozšíření výroby o soupravu POLDI 2 pro spojování kostí v oblasti proximálního a distálního femuru. Soupravy POLDI 1 a POLDI 2 jsou registrovány v indexu nejlepších československých výrobků. Souprava POLDI 3 pro aplikaci totální endoprotézy kyčelního kloubu.
1971 Začátek spolupráce s MUDr. Oldřichem Čechem. Na jeho doporučení je základní souprava implantátů doplněna i o nástroje a přejmenována na POLDI 1.
1970 Jako vedoucí provozu Anticorro, do něhož spadá i dílna “Chirurgie” nastupuje pan Stanislav Beznoska. Probíhá rozšiřování výroby.
1969 Vyrobena první souprava implantátů pro osteosyntézu rovných kostí. Ještě v tomto roce se jich prodalo 78 kusů v hodnotě necelých 3 mil. Kč.
1968 Vznik nové dílny s názvem “Chirurgie” na výrobu kortikálních a spongiózních šroubků v rámci POLDI SONP Kladno.