Náhrada hlavice radia

Náhrada hlavice radia

Implantát je tvořen hlavicí a dříkem, které se během operace nerozebiratelně sestaví. Spojení je realizováno pomocí samosvorného kužele.

Indikace implantátu

 

Primární implantace při tříštivé nerekonstruovatelné zlomenině hlavice radia při plus-variantě ulny nebo při současném poranění:

  • vnitřního postranního vazu (primární stabilizátor)
  • radioulnární interosseální membrány (Essex-Lopresti)
  • korunovitého výběžku a okovce ulny

 

Chronické indikace:

Stav po rozsáhlé deliberaci lokte

– s mediální nestabilitou

– s deformitou hlavice

Stav po resekci hlavice

– s progredující valgozitou lokte, resp. zúžením radiální poloviny ulnohumerálního skloubení

– s proximalizací radia a sekundární plus-variantou ulny se symptomatickou distální radioulnární nestabilitou

 

Katalog – primoimplantáty

Operační postup