Totální endoprotéza kyčelního kloubu české kvality Beznoska, s. r. o.

Totální endoprotéza kyčelního kloubu

 

Totální endoprotéza kyčelního kloubu dnes patří k nejrozšířenějším. Kyčelní kloub je velice důležitým a hodně zatěžovaným kloubem v těle, který vyžaduje zvýšenou pozornost. Tento párový kloub je největším kloubem v našem těle a závisí na něm především pohyb organismu.

 Předhled všech našich produktů, o kterých píšeme najdete zde: Endoprotézy kyčle

Totální endoprotéza kyčelního kloubu – jinými slovy umělá náhrada kyčelního kloubu – je nejčastěji používaný druh endoprotéz. Pro mnoho lidí, jejichž život se doslova zastavil ve fázi, kdy jim každý pohyb způsobuje nesnesitelné bolesti, je endoprotéza kyčle posledním řešením, jak se navrátit do normálního, plnohodnotného a radostného života. Bolesti kyčelního kloubu mohou mít různý původ – od komplikovanějšího úrazu, přes zánětlivé procesy až po degenerativní změny, které jsou nejčastější. Ať už je původ Vašeho onemocnění jakýkoli, pravdou zůstává, že Vám bolest značně komplikuje život a dělá ho mnohem obtížnějším a nepříjemnějším. Konečným řešením všech těchto problémů může být totální endoprotéza kyčelního kloubu.

 

endoprotéza kyčelního kloubu

tip: Zde se můžete podívat na nabídku našich Primoimplantátů: https://www.beznoska.cz/pro-odborniky/produkty/aloplastika/kycle/primoimplantaty/

 

 

 

 

Mnoho lidí se této operace bojí. Jsou přesvědčeni, že totální endoprotéza kyčle patří mezi radikální zákroky, které s sebou nesou složitou pooperační rehabilitaci a zastávají názor, že se člověk, kterému byla implantována endoprotéza kyčelního kloubu, nikdy nemůže naplno věnovat aktivitám, kterým se věnoval před operací.

 

Endoprotéza kyčelního kloubu se obecně dělí na dva druhy – cervikokapitální totální endoprotéza a totální endoprotéza kyčelního kloubu.

 

 1. Cervikokapitální endoprotéza kyčelního kloubu je operace, kdy Vám bude nahrazena jen hlavice stehenní kosti.
 1. Totální endoprotéza kyčelního klubu je zákrok, při kterém Vám nahradí hlavici stehenní kosti, ale zároveň i kloubní jamku. Totální endoprotéza kyčelního kloubu je v dnešní době hojněji využívanější než cervikokapitální endoprotéza kyčelního kloubu.

Důvody, proč je implantována totální endoprotéza kyčelního kloubu

Za degenerativními změnami v oblasti kyčelního kloubu stojí celá řada faktorů. Nejčastější příčinou, která způsobuje tyto nepříjemné změny, je osteoartróza – nejběžnější onemocnění kloubů, kterému se bohužel nevyhne téměř každý druhý člověk po padesátém roku života. Právě z tohoto důvodu je totální endoprotéza kyčle pro mnohé z nich nevyhnutelným řešením. Osteoartróze se také nechvalně přezdívá „artróza z opotřebení“. Endoprotéza kyčle může být pro většinu lidí nečekaným překvapením. Onemocnění kloubů totiž přichází pozvolna, převážná většina lidí tyto problémy zdědí.

endoprotéza kyčle

 

 

tip: Zde se můžete podívat na nabídku našich Revizních implantátů kyčle: https://www.beznoska.cz/pro-odborniky/produkty/aloplastika/kycle/revizni-implantaty/

 

 

 

 

Dalším důvodem, proč Vám lékař oznámí, že je pro Vás totální endoprotéza kyčle ideálním řešením, je situace, kdy proděláte zlomeninu v horní oblasti stehenní kosti. V tomto případě Váš lékař zhodnotí, zda je po Vás totální endoprotéza kyčelního kloubu nevyhnutelnou cestou – totální endoprotéza kyčle je indikována jen u některých typů zlomenin. Endoprotéza kyčelního kloubu je zákrok, který sice patří k těm běžnějším, ale zároveň se řadí mezi ty náročnější.

 

Endoprotéza kyčelního kloubu – rozdělení 

 

Endoprotéza kyčelního kloubu je rozdělena podle způsobu, jakým je implantována – na endoprotézy cementované, necementované a hybridní. 

 1. Cementovaná endoprotéza kyčle

  Cementovaná endoprotéza kyčelního kloubu

  není vhodná pro mladé pacienty. Je tomu tak z důvodu rizika uvolňování jamky, ke kterému dochází přibližně po 15. letech od operace. Cementovaná endoprotéza kyčle se doporučuje především starším pacientům, kteří již nekladou příliš vysoké nároky na aktivní život – již se tolik nevěnují sportu ani jiným pohybově náročnějším aktivitám. Cementovaná totální endoprotéza kyčelního kloubu vychází z principu, kdy jsou jamka i dřík fixovány kostním cementem. Tato totální endoprotéza kyčle se vyrábí především ze sloučeniny kobaltu a chromu nebo keramického materiálu.

 1. Necementovaná endoprotéza kyčle

  Necementovaná endoprotéza kyčelního kloubu

  se doporučuje především mladším pacientům, kteří žijí aktivnějším způsobem života – hodně sportují či se věnují aktivitám náročným na pohyb. Necementovaná endoprotéza kyčle je v dnešní době hojněji využívaná než cementovaná endoprotéza kyčelního kloubu. Je to zdůvodněno i tím, že se stále mladší pacienti musí podrobovat operaci, kdy jim je implantována endoprotéza kyčelního kloubu. Tato totální endoprotéza kyčelního kloubu je založena na principu, kdy není cementovaná jamka ani dřík, proto se kladou nároky na pečlivou připravenost kosti. Necementovaná totální endoprotéza kyčle je zpravidla dražší než cementovaná endoprotéza kyčelního kloubu.

 1. Hybridní endoprotéza kyčle

  Hybridní endoprotéza kyčelního kloubu

  je stále více používanější náhrada kyčelního kloubu. Princip, na kterém je hybridní endoprotéza kyčle postavena, funguje tím způsobem, že je jedna komponenta – jamka – připevněna bez cementu a druhá komponenta – dřík – je připevněn pomocí kostního cementu. Hybridní totální endoprotéza kyčelního kloubu v dnešní době ještě není tolik známá jako cementovaná endoprotéza kyčle či necementovaná endoprotéza kyčle, ale přesto se používá stále častěji. 

Pokud Vám bude doporučena totální endoprotéza kyčelního kloubu, nemusíte se ničeho obávat. Před samotným naplánováním zákroku – vzhledem dlouhodobé čekací lhůtě – budete pečlivě seznámeni s celým zákrokem. Váš lékař Vám celou operaci přiblíží a seznámí Vás s průběhem zákroku i možnými riziky, která mohou nastat. Totální endoprotéza kyčle je náročnou operací, která klade poměrně velké nároky na pooperační zátěž. Uvědomte si, že rozhodnutí, zdali se necháte operovat či nikoli, závisí jen a jen na Váš. Váš lékař Vám operaci sice může doporučit, konečné rozhodnutí je ale na Vás.

 

 tip: Pokyny pro pacienty s totální náhradou kyčelního kloubu: https://www.beznoska.cz/wp-content/uploads/2013/11/kycelni-kloub.pdf

 

Váš lékař by Vám měl endoprotézu kyčelního kloubu navrhnout až jako jednu z nejposlednějších možností. Jestliže všechny léčivé postupy – jako například léky pro utišení bolesti či terapie – selžou, přichází na řadu tento složitý zákrok. Bezprostředně po operaci Vás čeká náročná rehabilitace, při které Vás navštíví školený fyzioterapeut. Ten s Vámi bude cvičit dechová cvičení, podstoupí s Vámi i cévní gymnastiku, která slouží jako prevence trombolických nemocí. Nevyhnete se ani cvičení stehenních svalů a posilování horních končetin. Nedílnou součástí pooperační rekonvalescence je i chůze o berlích, která začíná velmi pomalu – doslova krůček po krůčku. Lékaři Vás naučí, jak správně ulehat na lůžko a jak z něj následné vstávat.

 Ačkoli celý proces implementace endoprotézy kyčelního kloubu zní složitě a pro mnohé z Vás až děsivě, uvědomte si, že je to možná jediná cesta, která Vás dokáže zbavit bolestí.

 

Přidáno: 29. 9. 2014